Vysoké umělecké školy v ČR

 V České republice se nenachází příliš velké množství vysokých uměleckých škol. Jsou to však školy vysoce kvalitní a uznávané. 

 V jihočeském kraji je pouze jedna vysoká umělecká škola. Je to Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Jedná se o školu soukromou, tříletou. Ukončením studia získá student titul bakalářský nebo magisterský.

books-g6b33da6a6_640

 V plzeňském kraji je možnost přihlásit se na Západočeskou univerzitu v Plzni – Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Délka studia je tři roky a vyučují se zde obory design a výtvarná umění. Vznikla teprve v roce 2013.

 V kraji jihomoravském se nachází Janáčkova akademie múzických umění, která je složena ze dvou fakult. Jsou to Hudební a Divadelní fakulta. Založena byla roku 1947. 

  I liberecký kraj má svou vysokou uměleckou školu, a tou je Technická univerzita v Liberci – Fakulta umění a architektury. Studuje se zde architektura a urbanismus, výtvarná umění a design. 

barn-owl-gf7a999c0c_640

 Fakultu restaurační nalezneme v Pardubicích. Bakalářské studium je zde čtyřleté, magisterské pětileté. 

 Fakulta umění a designu patří k osmi fakultám spadajícím pod Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Byla založena roku 1954.

 Fakultu umění nalezneme i v moravskoslezském kraji na Ostravské univerzitě. Studují se zde obory výtvarného a hudebního umění. Je zde bakalářské a magisterské studium.

  Ve zlínském kraji je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s Fakultou Multimediálních komunikací.

 Nejvíce vysokých uměleckých škol v České republice má hlavní město Praha. Patří sem Vysoká škola kreativní komunikace s možností bakalářského a magisterského studia. Dále je zde Akademie múzických umění v Praze, kam patří Fakulta divadelní, filmová a televizní, hudební a taneční. Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší umělecká škola v České republice. Založena byla již v roce 1799. Studium je zde magisterské a doktorské. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze je zaměřena na obory výtvarného umění a jeho dějin. Art & Design institut v Praze je škola soukromá a nabízí tříleté studium v oboru výtvarného umění, zakončené bakalářským titulem.