O tom, že Karlova univerzita je nejstarší univerzitou v České republice, ví každý, ale historie Masarykovy univerzity již tolik známa není. Přitom se jedná o univerzitu, která za Karlovou nijak nezaostává, právě naopak, v mnohých nezávislých hodnoceních uspějí její studenti lépe.

      Počátek historie Masarykovy univerzity se datuje do roku 1919. Už mnoho let před tímto datem se objevovaly snahy založit hlavní univerzitu Moravy a vznik samostatného československého státu rozhodnutí pouze uspíšil. Již podle jména je jasné, že se v procesu realizace této ideji angažoval Tomáš Garrigue Masaryk. Ani Karlova univerzita tento projekt nevnímala jako konkurenci, proto se do něj zapojili také kapacity z jejích fakult a kateder. Překvapivé ale je, že škola zde neměla vznikat úplně nově, od základů. Na Moravě už dříve jedna fungovala, ale v polovině 19. století byla zrušena.

přednáškový sál

      Jedním z velkých problémů bylo dohodnout se o umístění. Výběr samozřejmě ihned padl na Brno, jakožto největší a nejlidnatější město Moravy, ale zde žilo velké množství německého obyvatelstva, které se nové univerzity obávalo. Usuzovali totiž, že nová česká škola oslabí jejich pozice. I toto byl také důvod, proč byla univerzita založena až v lednu roku 1919, tedy po vzniku Československa.

školní knihovna

              Při svém založení obsahovala čtyři fakulty: lékařskou, právnickou, přírodovědeckou a filozofickou. Výhodou, kterou vnímala hlavně mladší generace, bylo to, že do vedení se dostávali převážně profesoři nižšího věku, takže zde měl pokrok a progresivismus volné pole. Ctižádost a vůle dosáhnout co nejlepšího výsledku bylo pro mladou Masarykovu univerzitu typické. V poměrně krátké době si vydobyla i místo ve světovém měřítku, což dokazovala svými studenty, kteří se stávali všeobecně uznávanými vědci, vynálezci a učenci. Dodnes se jedná o místo, které nabízí kvalitní vzdělání, prostor pro seberealizaci ve vědních oborech a diskuzi na vysoké úrovni.