Elektřinu známe určitě všichni. A všichni (nebo přesněji my, kdo za ni platíme a tudíž je nám tato k dispozici) ji také k nějakému účelu využíváme. Jenom těžko bychom našli někoho, kdo se bez ní dobrovolně a bez problémů obejde, kdo ji dokáže nahradit nějakou alternativou. Protože má elektřina své výhody, jež ji činí v nejednou ohledu nezastupitelnou.

Elektřina nám tedy byla zavedena už prakticky kamkoliv. Máme ji doma ve všech nebo skoro všech místnostech, máme ji k dispozici v práci, slouží nám i na mnoha veřejných prostranstvích. Svítí nám, přichází k nám prostřednictvím zásuvek, prostě je k nám zavedena a čeká, až ji využijeme. A my ji využíváme.

svítící žárovka

Jenže takový elektrický proud, to není jenom dobrý sluha a pomocník. To je také potenciálně hrozící nebezpečí úrazu, smrti, respektive škod na majetku. Jakmile se tento pomyslně vymkne naší kontrole, je to zlé, protože v tu chvíli jsme v nemalém ohrožení. Které my lidé nejednou neodhalíme dříve, dokud už není pozdě. Protože je elektřina sama o sobě neviditelná a bez vůně či zápachu, a proto nás může ve zlomku okamžiku překvapit svou silou.

A jak se postarat o to, abychom nevyhořeli, nebyli zraněni nebo dokonce usmrceni? Vlastně jedině tak, že se postaráme o to, aby nám na vše, co s elektřinou souvisí, dohlíželi odborníci. Jenom revize všeho, co s elektřinou souvisí, nám dávají jistotu, že neutrpíme žádné škody, ani na zdraví, ani na majetku.

veřejné osvětlení

Je samozřejmé, že se platí i za revize elektroměrového rozvaděče cena daná tím, kdo ji provádí, že to není nic bezplatného, jenže zajímáme-li se o to, jakou hodnotu má naše nemovitost, její vybavení a vše, co by mohlo být ohroženo, zjistíme, že se určitě vyplatí si tuto jistotu zaplatit. O tom, že by nám těch pár korun mohlo i zachránit život, už ani nemluvě.

A proto ani vy revize všeho souvisejícího s elektřinou nepodceňujete. Risk tu není zisk.