Asi všichni známe pořekadlo, že „škola je základ života“. A je pravdou, že se zde skutečně učíme mnoha věcem, které budeme potřebovat jako dospělí, a že hraje velkou roli ve volbě naší budoucí kariéry. Většina rodičů si tedy uvědomuje, že je dobré vybrat tu správnou, a to už od začátku. Ale jak?

 

V současnosti máme k dispozici prakticky dvě možnosti – školy státní či soukromé. Hlavní rozdíl je samozřejmě v tom, že na těch soukromých se platí školné, avšak jde to ještě hlouběji. Státní školy jsou totiž na druhou stranu svázány přísnějšími pravidly, a nemohou tak poskytovat například výuku ve stylu Montessori.

 

učící se děti

 

Navzdory tomu však u mnoha lidí převládá poněkud odpor k soukromým školám. Lidé věří, že rodiče tak vzdělání svým dětem jednoduše „koupí“ – škola přijme každého, neboť každý žák pro ni znamená peníze, a také nechá každého školu dokončit, bez ohledu na to, jaké má skutečně schopnosti.

 

Také se objevují názory, že alternativní způsoby výuky děti nedostatečně připraví na skutečný svět. Je pravdou, že ty, které chodily na základní školu s tímto typem učení měly při přechodu na běžnou střední problém se přizpůsobit. To však neříká nic o tom, jak si povedou v budoucím životě. Vzhledem k tomu, že tyto typy výuky u nás zatím probíhají jen pár let, není ještě možné dobře hodnotit jejich úspěšnost.

 

děti jdoucí do školy

 

Samozřejmě je pravdou, že náš školský systém není dokonalý. Například memorování faktů, na kterém je mnoho předmětů postaveno, se považuje za zbytečné. Na druhou stranu právě to dává žákům určité povědomí o tom, jak svět funguje. Není totiž náhodou, že příznivci nejrůznějších konspiračních teorií či anti-vaxeři se rekrutují především z řad lidí s nižším vzděláním. Mít všeobecný přehled je totiž důležitější, než by se mohlo zdát. Zda tedy dítě dát na soukromou či státní školu je něco, co si musí rodič rozmyslet sám. Ať už se však rozhodne jakkoliv, vždy je dobré si tu vybranou předem důkladně prověřit. Bude mít totiž na vašeho potomka mnohem větší vliv, než si myslíte.