Pokud jste projevili zájem o SEO optimalizaci stránky, určitě chcete, aby byl efekt co největší a vy z vynaložených peněz získali to nejlepší, co můžete. Dnešní SEO optimalizace stránek se nemůže obejít bez úkonu, který se nazývá Linkbuilding SEO neboli také tvorba zpětných odkazů. V podstatě se dá tento úkon charakterizovat jako kontaktování vlastníků ostatních webů za účelem vložení odkazu, který povede k vám. To znamená nejenom zvýšení návštěvnosti, ale také celkově větší povědomí o tom, čím se váš web zabývá. V čem dokáže linkbuilding pomoci?

– Přivede na vaše stránky tematicky cílené návštěvníky
– Lidé získají o vašem webu větší povědomí

PR články dokážou výrazně pomoci

S tvorbou zpětných odkazů je výrazně spojená i obsahová stránka jednotlivých odkazů. Ta musí mít určitou hodnotu, jinak není možné očekávat jakkoliv pozitivní výsledky. Z toho plyne, že klasické PR články již nejsou v dnešní době efektivní, a to i kvůli duplicitě, která je ze strany Google penalizována. Na scénu tedy přišly revoluční PR články, které mají mnohem větší efektivitu, ale také tematické PR články, které jsou ještě efektivnější díky přímé návaznosti na odkazovaný web. Tematické PR články jsou navíc umisťovány jen na stránky nějak spojené s daným tématem. To znamená, že odkaz s PR článkem tohoto zaměření najdete na oborových magazínech a podobně.

Pravidelnost je jediná důležitá zásada

Určitě jste se setkali s různými SEO balíčky, které vám slibovaly zlepšení pozic na internetu a také zvýšení návštěvnosti. Takové balíčky však nejsou ani přinejmenším efektivní. Ačkoliv i SEOlight s.r.o. nabízí jednorázové služby, vždy je lepší domluvit se na dlouhodobé spolupráci, která má mnohem větší účinek. Kvalitní SEO optimalizace je však vždy souhrnem dílčích činností, z nichž je Linkbuilding ta nejdůležitější.