Řasy do bazénu na koupání nepatří. Znečištěná voda nás od bližšího kontaktu odrazuje, zkrátka si dobře uvědomujeme, že v ní cosi plave, a nemáme ponětí, o co se jedná, a jaký neblahý vliv to na nás může mít.

Jak na řasy v bazénu

Řasy jsou nesmírně odolné organismy, stačí jim jen velmi málo živin a podmínek k jejich růstu. Velmi rychle se kultivují a množí, a jestliže jim dáme příležitost, osídlí vodní nádrže a změní je k nepoznání. Můžete se o tom přesvědčit třeba v přírodních koupalištích, které nejsou příliš udržované, např. v obecních požárních nádržích. Vodní plankton a řasy tu tvoří přirozenou součást přírodního biotopu a v takové vodě se koupat rozhodně nikoho lákat nebude.

čistá voda v bazénu

Abychom nedopadli podobně i v plaveckých bazénech nebo v privátních zahradních vodních rezervoárech, musíme výskytu řas zabránit. Slouží k tomu algicidní přípravky, které jsou bezpečné a zdravotně nezávadné jak pro člověka, tak pro domácí zvířata a dokonce i pro ryby a vodní rostliny. Algicidy se využívají i v akvaristice a algicidní sloučeniny vylučují i vodní rostliny v přírodě, kdyby tomu tak nebylo, vodní řasa by v konkurenci s vodními rostlinami, jakožto vyššími životními formami, převážila a zahubila je.

vodní řasy

V bazénech se však kromě algicidů používá i vločkovač 5l Chlorito. Když totiž řasa uhyne, vytvoří ve vodě zákal. Jsou to velmi drobné, mikroskopické útvary, které jsou natolik malé, že se nezachytí v bazénovém filtru. Vločkovače sloučí plovoucí odumřelé řasy do chuchvalců, podobných vločkám, a s nimi si již křemičitý písek, zeolit nebo papírová kartuše ve filtrační patroně poradí.

Výhodou vloček je i to, že vlivem gravitace část z nich klesne na dno, a odtud se pak snadno odstraní bazénovým vysavačem. Výsledkem je pak opětovně čistá voda, která je pro koupání lákavým cílem. Jen si vybavte situaci, že byste navštívili aquapark s tobogánem, a voda kolem vás by byla kalná, nebylo by vidět na dno a měli byste pocit, že je znečištěná nějakým průmyslovým odpadem.